POLITYKA JAKOŚCI

 

Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

Misją naszej firmy jest oferowanie wysokiej jakości usług oraz rzetelna
i profesjonalna obsługa klientów.

Powyższą misję chcemy realizować poprzez:

1. Stałe podnoszenie jakości świadczonych usług.

2. Rozpoznawanie, przewidywanie i zaspokajanie potrzeb klientów.

3. Wysoką jakość merytoryczną naszych usług.

4. Stwarzanie komfortowych warunków do nauki i wymiany doświadczeń.

Deklarujemy:

– Efektywne zarządzanie zgodnie z najnowocześniejszymi metodami gwarantującymi pełne zaspokojenie potrzeb klientów.

– Zatrudnianie doświadczonego personelu o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach praktycznych.

– Stosowanie najnowszych metod i technik nauczania.

– Stałe poszerzanie oferty świadczonych usług

 

Najwyższe kierownictwo zobowiązuje się do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.

     Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

    Jan Kamiński

    Łódź, 3 września 2018 r.

    Skip to content