NASI KONSULTANCI:

Maciejewska Anna  ana_mac@wp.pl

Wicedyrektor WODN-Łódź, nauczyciel-konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej

Florek Beata  beataflorek@wodn.lodz.pl

Nauczyciel-konsultant ds. kadry kierowniczej

Grzesiak Joanna  joanna@wodn.lodz.pl

Nauczyciel-konsultant ds. edukacji przyrodniczej, zdrowotnej i promocji zdrowia, Koordynator Zespołu Dydaktyki

Bechcińska Joanna aisa8@op.pl

Nauczyciel-konsultant ds. języków obcych

Bogalecki Tadeusz tzbogalecki@wp.pl

Nauczyciel-konsultant ds. obronności, edukacji dla bezpieczeństwa i historii regionalnej

Gałązka Kinga kgalazka@wodn.lodz.pl

Nauczyciel-konsultant ds. matematyki

Huzarska Beata bhuzarska@ewodn.pl

Nauczyciel-konsultant ds. edukacji artystycznej

Barbara Papierz bpapierz@ewodn.pl

Nauczyciel-konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Iwicka-Okońska Anna annaiwicka@interia.pl

Nauczyciel-konsultant ds. informacji pedagogicznej i edukacji medialnej

Jagodzińska Renata rjagodzinska@ewodn.pl

Nauczyciel-konsultant ds. edukacji humanistycznej (w tym polonistycznej i filmowej)

Miłos Jadwiga igamilos@poczta.onet.pl

Nauczyciel-konsultant ds. doradztwa zawodowego i geografii

Nawrocki Włodzimierz ew.nawrocki@wp.pl

Nauczyciel-konsultant ds. fizyki

Matczak Mirosława  mirkam@wodn.lodz.pl

Nauczyciel-konsultant ds. wychowania przedszkolnego

Al-Qadi Basima  basima@ewodn.pl

Nauczyciel-konsultant ds. szkolnictwa specjalnego i stosowania metod AAC

Zając Dorota dorotaz@wodn.lodz.pl

Nauczyciel-konsultant – Koordynator Zespołu ds. Informacji Pedagogicznej i Promocji

Mateja Paweł  pmateja@ewodn.pl

Nauczyciel-konsultant ds.  informatyki

Skonieczka Sławomir  slsk@wp.pl, sskonieczka@ewodn.pl

Nauczyciel-konsultant ds. informatyki

Skip to content