Konkursy w roku szkolnym 2019/2020  
MAŁY PATRIOTA

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi zaprasza do udziału w projekcie „Mały Patriota”. W roku 2018 obchodziliśmy rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W tym roku świętujemy 100-lecie powstania województwa łódzkiego. Minister Edukacji Narodowej w ogłoszonych kierunkach polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020 wskazał jako jeden z priorytetów wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Zagadnienia, które wchodzą w zakres wychowania patriotycznego realizowanego poprzez proces wychowawczy i dydaktyczny w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej powinny być stałym jego elementem. Postawy i wartości, które ukształtujemy w dzieciach, będą im towarzyszyć przez całe życie.

Projekt skierowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Został objęty patronatem przez Marszałka Województwa Łódzkiego pana Grzegorza Schreibera oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty pana Grzegorza Wierzchowskiego.

Cele projektu:

 • kształtowanie kompetencji obywatelskich i patriotycznych dzieci;
 • popularyzowanie wiedzy historycznej;
 • zainspirowanie nauczycieli do opracowania własnych projektów edukacyjnych.

Etapy projektu:

 1. Przygotowanie merytoryczne i metodyczne nauczycieli obejmuje konsultacje i warsztaty.
  Zajęcia dla nauczycieli zakwalifikowanych do konkursu odbędą się w dniu 3 X 2019 w godz. 14.30 – 16.00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, ul. Wólczańska 202 w sali nr 225.
  Informacje dotyczące zgłoszenia udziału w projekcie i konkursie znajdują się w punkcie VIII Regulaminu Konkursu.
 2. Realizacja projektu w placówkach w ramach konkursu „Kocham moją ojczyznę” (X 2019 – IV 2020)
 3. Konferencja podsumowująca projekt, w której czasie zaprezentowane zostaną działania projektowe i wyniki konkursu (IV 2020).
 4. Zamieszczenie opracowanych projektów edukacyjnych na stronie WODN w Łodzi.

Koordynatorzy projektu:

Mirosława Matczak  –  mirka.matczak@op.pl tel: 42 630 40 55
Bogusława Rajska  –  brajska@tlen.pl  tel: 42 636 99 08

Regulamin
Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia Mały patriota
Załącznik nr 2 Zgoda na publikację i przetwarzanie wiz. n-la
Załącznik nr 3 Karta projektu Mały patriota

Załącznik nr 4 Zgoda na przetw. wizer. dziecka

 III Konkurs Fotograficzny „Zjawiska fizyczne wokół nas”

Regulamin

Konkursy w roku szkolnym 2020/2021

KONKURS DLA NAUCZYCIELI MUZYKI  – „MUZYKA ON-LINE”
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz załącznikiem


Konkurs plastyczny pt. „Niesamowite przygody lotniskowych skarpetek”

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi oraz Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta ogłaszają wyniki konkursu:

I miejsce – Natalia Gąsiorkiewicz, kl. I a, Salezjańska Szkoła Podstawowa w Łodzi
II miejsce – Szymon Orłowski, kl. III a, Szkoła Podstawowa nr 3 w Łodzi
III miejsce – Łucja Szymczak, kl. I c, Szkoła Podstawowa nr 41 w Łodzi

Komisja dodatkowo przyznała trzy wyróżnienia:

 • Hanna Pijewska, kl. I a, Salezjańska Szkoła Podstawowa w Łodzi
 • Laura Sowińska, kl. II b, Szkoła Podstawowa nr 149 w Łodzi
 • Nadia Perońska, kl. II b, Szkoła Podstawowa nr 41 w Łodzi

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za nadesłane prace oraz gratulujemy kreatywności i pomysłowości

Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych pt. „Łódzkie Moja Mała Ojczyzna” organizowany w ramach Obchodów Stulecia

Województwa Łódzkiego”

UWAGA: Wydłużono termin przesyłania prac konkursowych do 31 maja 2019 r. Pozostałe terminy w regulaminie
Protokół i wyniki konkursu

 • Regulamin konkursu – POBIERZ
 • Karta zgłoszeniowa – POBIERZ
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych – POBIERZ
 • Klauzula informacyjna dla nauczycieli uczestniczących w konkursach organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zapisz Nauczycieli w Łodzi – POBIERZ

Wojewódzki Konkurs Informatyczny „Wiosna, ach to ty”

Edycja 2020

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli już po raz dziewiąty organizuje projekt we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województw Łódzkiego. Adresatami są uczniowie klas trzech oraz nauczyciele z terenu Łodzi i województwa łódzkiego.

Tegoroczna edycja nosi tytuł: „Grzyby oznaką wiosny w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich.”

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród nauczycieli i uczniów wiedzy o środowisku i specyfice Ziemi Łódzkiej, doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się technologią komputerową (edytowania tekstów i tworzenia prac graficznych) oraz propagowanie osiągnięć nauczycieli oraz uczniów w wieku wczesnoszkolnym.

Eliminacje finałowe odbędą się 23 kwietnia 2020 r. Weźmie w nich udział około 20 uczniów oraz ich opiekunowie.

Konkurs został objęty patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, pana Grzegorza Schreibera oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty, pana Grzegorza Wierzchowskiego.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi zaprasza do udziału w VIII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE INFORMATYCZNYM, który odbędzie się w ramach projektu „WIOSNA, ACH TO TY”.

Konkurs zorganizowany we współpracy z Parkiem Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich adresowany jest do uczniów trzecich klas szkoły podstawowej z terenu Łodzi i województwa łódzkiego. Konkurs został objęty patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, pana Grzegorza Schreibera oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty, pana Grzegorza Wierzchowskiego. Edycja Konkursu nosi tytuł: Ptaki śpiewające w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich.

Etapy projektu:

 1. Przygotowanie nauczycieli (warsztaty, konsultacje):
  – prezentacja koncepcji i zasad organizacji Konkursu,
  – merytoryczne i metodyczne aspekty zastosowania ICT w pracy z uczniami
  (Wiosna, ach to ty, kurs bezpłatny nr 471, odbędzie się 26 marca 2019 r. w godz. 14.00-15.30 w siedzibie WODN w Łodzi).

  2. Udział nauczycieli i uczniów w VIII Wojewódzkim Konkursie Informatycznym:
  a. Etap szkolny:
  – przygotowanie przez nauczycieli uczniów do realizacji zadań konkursowych (edukacja informatyczna i regionalna),
  – szkolne eliminacje konkursowe (do 5 kwietnia 2019 r.),
  b. Etap wojewódzki: eliminacje finałowe w siedzibie WODN (25 kwietnia 2019 r.)
  c. Prezentacja prac uczestników konkursu na stronie internetowej WODN oraz w Galerii.

Szczegółowe informacje oraz terminarz projektu znajdują się w Regulaminie Konkursu w zakładce Konkursy http://www.wodn.lodz.pl/wodn/

Kierownik projektu – Bogusława Rajska, nauczyciel-konsultant WODN Łódź
tel. 42 636 99 08, 42 636 81 83 w. 34, brajska@tlen.pl

REGULAMIN VIII KONKURSU WIOSNA 2019 KO

Załącznik nr 1 do Regulaminu – karta zgłoszenia udziału w konkursie KO

Załącznik nr 2 do Regulaminu – zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia

Załącznik nr 3 do Regulaminu – klauzula informacyjna dla uczestników konkursów – rodzice opiekunowie

Załącznik nr 4 do Regulaminu – zgoda na przetwarzanie wizerunku nauczyciela

Załącznik nr 5 Regulaminu – klauzula informacyjna dla nauczycieli

Wyniki VIII Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego ,,Wiosna, ach to ty”

Prace uczniów

Prace uczniów znajdują się w naszej galerii

Wyniki IV Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego ,,Wiosna, ach to ty”

Wyniki III Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego w ramach projektu „Wiosna, ach to ty”

Skip to content