Konferencje

Konferencje

09.12.2019

PROJEKT EDUKACYJNY ”MONIUSZKO POD CHOINKĘ”

W dniu 9.12.2019r. w Wojewódzkim Ośrodku Nauczycieli w Łodzi odbył się artystyczny projekt edukacyjny „Moniuszko pod choinkę”. Było to zwieńczenie działań jakie zostały podjęte podczas mijającego właśnie roku Stanisława Moniuszki.. Projekt realizował dwie części warsztatów. Pierwsza część, dedykowana nauczycielom wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, była skierowana na edukację muzyczną i plastyczną. Warsztaty „Domowy sekretnik muzyczny” prowadziła Ludmiła Fabiszewska, autorka Międzynarodowego Projektu „Piękna nasza Polska cała”, natomiast do plastycznych kreacji „Muzyka pędzlem malowana” zaprosiły nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi. Zwieńczeniem działań było przedstawienie teatru „Bajubajki” poświęcone życiu i twórczości naszego wielkiego kompozytora.

Druga część projektu skierowana była do nauczycieli muzyki. Podczas warsztatów spotkali się oni z chórmistrzem, Kamilem Chałupnikiem, który przekazał praktyczne wskazówki dotyczące nauki pieśni, a instruktor Zespoły Tańca Poltex, Iwona Brzezińska, zaznajomiła uczestników z polskim tańcem narodowym, polonezem. Zakończeniem drugiej części warsztatów był występ chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im Aleksandra Tansmana w Łodzi pod kierunkiem Kamila Chałupnika. Warto wspomnieć, że warsztaty odbywały się z udziałem dzieci z łódzkich szkół i przedszkoli co pozwoliło na zaobserwowanie metodycznych rozwiązań i kreatywnych pomysłów. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 51 nauczycieli z Łodzi i województwa. Sponsorami wydarzenia byli Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i Opera Narodowa. Uczestnicy otrzymali płyty z muzyką Moniuszki, książki oraz gry edukacyjne.

25.11.2019

KONFERENCJE WOJEWÓDZKIE

W dniach 25 listopada, 2 grudnia i 9 grudnia 2019 r. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi odbyły się konferencje wojewódzkie dla dyrektorów, nauczycieli, wychowawców nt.  „Trudności w funkcjonowaniu dziecka z zaburzeniami rozwoju mowy”, „Profilaktyka zachowań ryzykownych” oraz „Walory turystyczno-krajoznawcze województwa łódzkiego”. Dwie pierwsze konferencje związane były z edukacją włączającą w szkołach i przedszkolach, wpisywały się także w kierunki polityki oświatowej państwa. Wystąpienia specjalistów podejmowały tematykę afazji, uszkodzeń słuchu, funkcjonowania dziecka z tymi zaburzeniami w szkole i przedszkolu, metod pracy z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy, a także aktualnych problemów terapii i profilaktyki uzależnień, czy ryzykownych zachowań w cyberprzestrzeni.

Uczestnicy wzięli także udział w warsztatach, podczas których poznawali metody pracy z dzieckiem z afazją, dzieckiem niesłyszącym i zaburzeniami zachowania. Trzecia konferencja związana była z obchodami stulecia województwa łódzkiego. Prelegenci z Uniwersytetu Łódzkiego, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi oraz Biura Turystycznego „ATAS” przedstawili walory środowiskowe województwa łódzkiego, parki krajobrazowe jako ochronę przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa województwa Łódzkiego, parki łódzkich fabrykantów, a także atrakcje turystyczne województwa łódzkiego jako inspirację dla wycieczek szkolnych. Konferencje cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Uczestniczyło w nich blisko 200  dyrektorów i nauczycieli z placówek województwa łódzkiego.

29/30.12.2019

KONFERENCJE W ŁODZI I ZGIERZU

W dniach 29 i 30 października 2019 r. w Łodzi i Zgierzu zorganizowano dwie konferencje podsumowujące IV edycję projektu Uczysz się ty, uczę się ja pt. Upowszechnianie idei dwujęzyczności z językiem angielskim wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego. Organizatorami konferencji byli Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Przedszkole Miejskie Nr 99 w Łodzi oraz Miejskie Przedszkole Nr 12 w Zgierzu. W łódzkiej konferencji wzięły udział panie Elżbieta Obarek – Gałka, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Iwona Oszczepalska, inspektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta w Łodzi. Podczas konferencji zgierskiej władze miasta Zgierza reprezentowała pani Małgorzata Andrzejewska, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji i Młodzieży. Gościem honorowym obydwu konferencji był pan Waldemar Miksa, ogólnopolski koordynator programu Dwujęzyczne Dzieci.

Konferencje cieszyły się dużym zainteresowaniem nauczycielek wychowania przedszkolnego z Łodzi i Zgierza. Po raz pierwszy podsumowanie projektu Uczysz się Ty, uczę się ja odbyło się nie w siedzibie WODN, ale w dwóch przedszkolach. Zasłużone podziękowania należą się pani Krystynie Osak, dyrektor Przedszkola Nr 99 w Łodzi oraz pani Dorocie Andrzejewskiej – Tworek, dyrektor Przedszkola Nr 12 w Zgierzu za wspaniałą organizację konferencji oraz przygotowanie zajęć pokazowych, prezentujących pracę nauczycieli z programem Dwujęzyczne Dzieci. Podczas spotkań swoje doświadczenie w promowaniu dwujęzyczności wśród najmłodszych zaprezentowały także nauczycielki innych przedszkoli, uczestniczki programu Uczysz się Ty, uczę się ja. Podczas konferencji w Łodzi głos zabrali także rodzice, którzy zauważają potrzebę codziennego osłuchiwania się dzieci z językiem angielskim w formie zabawy, a także efekty jakie przynosi praca z programem dla rozwoju ich dzieci. Projekt „Uczysz się Ty, uczę się ja będzie kontynuowany” i chętni nauczyciele mogą zawsze do nas dołączyć. Zapraszamy za rok na kolejną konferencję.

Zdjęcia z konferencji w Łodzi
Zdjęcia z konferencji w Zgierzu

25/26.09.2019

DNI OTWARTE

W dniach 25-26 września 2019 r. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli jak co roku odbyły się Dni Otwarte. Wielu nauczycieli różnych specjalności skorzystało z bogatej oferty bezpłatnych warsztatów i seminariów, m.in.: „Muzyka Pana Moniuszki”, „Teatr Improwizacji TADAM”, „Fizyka z ludzką twarzą czyli nie taki diabeł straszny”, „Gamifikacja w akcji – jak kształtować umiejętność komunikatywnego mówienia na lekcjach języka angielskiego”, „Mediacje w środowisku szkolnym”, „Dogoterapia – prawdy i mity”, „Matematyczne bajki androidów”. 

20.09.2019

WOJEWÓDZKIE FORUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Dnia 20 września 2019 r. odbyło się Wojewódzkie Forum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, przy ul. Narutowicza 122. Konferencja była skierowana do dyrektorów szkół i nauczycieli zajmujących się kształceniem zawodowym i doradztwem edukacyjno-zawodowym w szkołach zawodowych województwa łódzkiego.

W czasie Wojewódzkiego Forum Kształcenia Zawodowego poruszono tematykę zmian w szkolnictwie branżowym i organizację kształcenia zawodowego – temat przedstawiła Pani Emilia Maciejewska, Naczelnik Wydziału w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN. Kolejne wystąpienia dotyczyły programu nauczania zawodu jako obrazu rozwoju szkół oraz ścieżek indywidualizacji kształcenia w zawodzie i w kwalifikacji z wykorzystaniem nowych możliwości organizacji kształcenia.

Zwrócono również uwagę na budowanie bazy kształcenia zawodowego szkoły z udziałowcami i perspektywy rozwoju szkoły zawodowej. Tematyka związana z doradztwem zawodowym obejmowała prezentacje nt. Nowej roli szkół zawodowych w realizacji zadań doradztwa zawodowego oraz doradztwo zawodowe potrzeba czy konieczność? Dyskusja moderowana z udziałem pracodawców dotyczyła tematyki dobrych praktyk w zakresie wspierania szkół przez pracodawców w organizacji i prowadzeniu kształcenia zawodowego. Instytut badań Edukacyjnych zaprezentował kwalifikacje rynkowe dla uczniów – nowe możliwości na rynku pracy. Tematyka Forum okazała się ważna ze względu na nowe zadania szkół zawodowych w świetle nowych rozporządzeń MEN. Wystąpienia zaproszonych prelegentów spotkały się z dużym zainteresowaniem – uczestniczyło w niej 105 osób.

15.01.2019

KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

We wtorek 15 stycznia 2019 roku w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi odbył się finał V Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Kolędujemy razem”, którego organizatorami byli Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi i Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.

21.11.2018

KONFERENCJA — MATEMATYCZNE INSPIRACJE

W ramach obchodów XVI Tydzień Świadomości Dysleksji odbyła się w dniu 21 listopada 2018 r. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi konferencja na temat „Matematyczne inspiracje – rozwijanie umiejętności uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych.”

Została ona objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego pana Witolda Stępnia, Prezydent Miasta Łodzi pani Hanny Zdanowskiej oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty pana Grzegorza Wierzchowskiego.

Konferencję zorganizowano we współpracy z Polskim Towarzystwem Dysleksji oddział w Łodzi, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Łodzi oraz Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Łodzi. W tym wydarzeniu wzięło udział ponad 120 nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli matematyki oraz terapeutów pedagogicznych. Podczas konferencji zaprezentowano prelekcje nt. różnorakich rozwiązań w nauczaniu matematyki na poszczególnych etapach edukacyjnych.

14.11.2018

PROJEKT EDUKACYJNY ”MONIUSZKO POD CHOINKĘ”

WAZO 2018

Dnia 14 listopada 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi odbyła się Konferencja Wojewódzkiej Akademii Zarządzania Oświatą Konferencja była skierowana do dyrektorów szkół i nauczycieli zajmujących się doradztwem zawodowym we wszystkich typach szkół.

Tematyka konferencji „Dyrektor szkoły liderem doradztwa zawodowego w szkole” okazała się ważna ze względu na nowe zadania szkoły w świetle nowego rozporządzenia MEN.

Wystąpienia zaproszonych prelegentów spotkały się z dużym zainteresowaniem – uczestniczyło w niej 70 osób. Zaproszenie na konferencję przyjęli wybitni specjaliści zajmujący się tematyką doradztwa zawodowego w kraju. Zostały zaprezentowane narzędzia pracy doradcy, które uatrakcyjnią prowadzenie zajęć w szkołach i placówkach. Poniżej przedstawiamy szczegółowy program konferencji.

Rola dyrektora szkoły w organizowaniu doradztwa zawodowego w szkole, dr hab. Małgorzata Rosalska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Współpraca nauczycieli w szkole, w zakresie doradztwa zawodowego i rola w tym dyrektora – warszawskie rozwiązania, Beata Grzelak, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno–Społecznych i Szkoleń

Jak uatrakcyjnić zajęcia z doradztwa zawodowego w szkole z Mapą Karier?, Fundacja Katalyst Edukation, Warszawa

Jak tworzyć swoją przyszłość zawodową?, FUTUR CITY-doradcy przyszłości, Wrocław

Zintegrowany System Kwalifikacji założenia całożyciowego doradztwa zawodowego, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa

Podsumowując konferencję wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Pani Anna Maciejewska podziękowała uczestnikom za bardzo liczny udział. Przygotowane wystąpienia zostały wysoko ocenione przez uczestników.

25.09.2018

WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA „UCZEŃ W SIECI”

Organizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi oraz Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Problematyka konferencji dotyczyła wyzwań jakie stawia przed nami era mediów cyfrowych. Nasi prelegenci podjęli temat zagrożeń związanych z rozwojem wirtualnej rzeczywistości i nowych mediów, szans jakie dla edukacji daje rozwój nowych technologii, psychologicznych uwarunkowań oraz skutków cyberprzemocy, wdrażania szkolnych systemów przeciwdziałania cyberprzemocy i możliwościach zadbania o prywatność na portalach społecznościowych.

Psychologiczne uwarunkowania i skutki cyberprzemocy – mgr Iwona Lanycia, WODN W Łodzi 

Szkolne systemy przeciwdziałania cyberprzemocy – mgr Katarzyna Paliwoda, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi

Profilaktyka cyberprzemocy w szkole – wielka nie(d)oceniona moc sprawcza – mgr Barbara Michalska, Fundacja EduKABE

DAM RADĘ! Jak zaprosić dzieci do zmiany? – mgr Beata Bednarek

Czy można zadbać o prywatność na portalach społecznościowych? – projekt edukacyjny I LO – mgr Paweł Mateja, I LO w Łodzi, WODN  w Łodzi

W drugiej części konferencji  – Niezbędniku Nauczyciela – odbyły się dwa warsztaty:

–  Kreatywny internet dla ucznia i nauczyciela, Magdalena Murowaniecka, Anna Pilichowska, WODN w Łodzi (materiały dla uczestników przesyłamy mailem)

–  Złów Fake-newsa. Jak wspierać wśród uczennic i uczniów krytyczną analizę treści medialnych?, Barbara Michalska Fundacja EduKABE

26.04.2018

KONFERENCJA – PROGRAMOWANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

W dniu 26 kwietnia 2018 w siedzibie WODN w Łodzi odbyła się konferencja „Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej – gotowe ćwiczenia pomocne przy realizacji podstawy programowej” organizowana przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi oraz Helion Edukacja. W konferencji wzięli udział nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z Łodzi i województwa.

Podczas konferencji zaprezentowano gotowe ćwiczenia dla uczniów w oparciu o infografiki (bez liter i cyfr). Omówiono również działania metodą „przeciągnij i upuść”, sposoby przygotowania pracowni. W końcowej części konferencji odbyła się dyskusja podczas której nauczyciele zgłaszali potrzeby w zakresie pracy z uczniami w zakresie edukacji informatycznej.

Skip to content