Ja w świecie zawodów

 

 

Regulamin

 

Zadania

 

Maj. Ogólnopolski konkurs „A gdyby tak zostać…”.  
 

Przedstawiamy wyniki konkursu. Dziękujemy za wszystkie prace. Wybór był ogromnie trudny. Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

W naszym konkursie nie przyznajemy miejsc. Każda osoba nagrodzonej pracy otrzymuje tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu „A gdyby tak zostać…” realizowanego w ramach projektu edukacyjnego „Ja w świecie zawodów”.
Oddziały przedszkolne:
Michalina Hajewska
Filip Kupczyk
Klasy I-III
Zuzanna Wadowska
Asia Staniewska
Weronika Bienias
Przemysław Grześkowiak
Zuzanna Kaszczyc
Celina Maciejewska
Barbara Musiałek
Kamil Dzieński
Klasy IV-VIII
Sonia Węgrzyn
Anna Zdunek
Nadia Greń
Norbert Żuralski
Zuzanna Kaczmarek

Nadia Sabir

Ja w świecie zawodów...
Ja w świecie zawodów...
Ja w świecie zawodów...
Ja w świecie zawodów...
Ja w świecie zawodów...
Ja w świecie zawodów...
Ja w świecie zawodów...
Ja w świecie zawodów...
Ja w świecie zawodów...
Ja w świecie zawodów...
Ja w świecie zawodów...
Ja w świecie zawodów...
Ja w świecie zawodów...
Ja w świecie zawodów...
Ja w świecie zawodów...
Ja w świecie zawodów...

Kwiecień. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji.  

W kwietniu grupy biorące udział w projekcie realizowały treści związane z podejmowaniem decyzji i planowaniem własnego rozwoju. Wielu koordynatorów zdecydowało się na organizację szkolnego pikniku poprzedzonego wykonaniem przez uczniów planu działania w ramach tego przedsięwzięcia. Wśród pojawiających się relacji nie zabrakło opowiadań naszych dzielnych uczestników projektu dotyczących dnia z przyszłości i tego, jak dzieci i młodzież wyobrażają sobie własną przyszłość. Realizując tę tematykę grupy dzieliły się relacjami z planowania harmonogramu dnia z uwzględnieniem czasu na czynności rozwijające ich pasje i zainteresowania. Niezmiernie cieszy nas również fakt, że wśród relacji pojawiły się działania polegające na wykonaniu grupowego albumu przedstawiającego uczestników projektu. Za nami kwiecień, ostatni miesiąc realizacji treści uwzględnionych w rozporządzeniu dotyczącym doradztwa zawodowego. Przed nami maj i ogólnopolski konkurs plastyczny.   

Ja w świecie zawodów
Ja w świecie zawodów
Ja w świecie zawodów
Ja w świecie zawodów
Ja w świecie zawodów
Ja w świecie zawodów
Ja w świecie zawodów
Ja w świecie zawodów
Marzec. Zarys historii – Łódź włókiennicza, Łódź filmowa.
W Marcu jak w garncu – mówi przysłowie. W naszym projektowym garncu był to czas na bliższe poznanie miasta, będącego sercem projektu ” Ja w świecie zawodów”. Łódź, bo o niej mowa, ze swoją historią zagościła w szkołach w całej Polsce. Dzieciaki razem z Wróbelkiem Stasiem, poznawały najpiękniejsze zakątki Łodzi i jej historię, projektując własne kamienice, skwery i parki. Ogromnym zainteresowaniem okazało się poznanie miasta od strony filmowej. Dzieciaki razem z nauczycielami czuwającymi nad realizacją projektu zanurzyły się w świcie bajki Łódzkiego Semafora, poznając tym samym zawody związane z przemysłem filmowym. Powstały piękne prace przedstawiające bohaterów dziecięcych bajek. Łódź poznano również od strony włókienniczej. Uczestnicy projektu mieli okazję zapoznać się on-line z wystawą projekty We Wear Culture i zaprojektować ubrania z użyciem skrawków materiału o różnej fakturze. Żegnamy marzec i zapraszamy do naszego pięknego miasta. 

Luty. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie.

Mimo, iż luty miał jedynie 28 dni, grupy biorące udział w projekcie ambitnie realizowały zadania zaplanowane na najkrótszy miesiąc w roku. Poruszając tematykę rynku edukacyjnego i uczenia się przez całe życie, poznaliśmy pojęcia takie jak edukacja formalna, nieformalna i pozaformalna. Wśród najchętniej realizowanych zadań pojawiło się wykonanie komiksu poruszającego temat – „co najchętniej lubię robić w wolnym czasie”. Dzięki temu dzieciaki uświadomiły sobie jeszcze lepiej, że każda czynność jaką podejmujemy rozwija w nas nie tylko kompetencje twarde, ale i miękkie. Młodsze dzieciaki z ogromną radością podjęły się projektowania szkoły swoich marzeń i wyruszyły razem z Błękitkiem poznawać zawody. Nieodłącznym elementem tego miesiąca stała się wizyta w szkolnej bibliotece i zapoznanie z księgozbiorem, w tym czasopismami popularnonaukowymi, które stały się dla dzieci inspiracją do poszukiwania wiedzy w różnych źródłach.

Z przyszłością na TY – poznajemy zawody. Styczeń.
 
W styczniu kontynuowaliśmy tematykę związaną z poznawaniem zawodów z bliższej i dalszej okolicy. Wśród najchętniej omawianych znalazł się zawód kucharza i fryzjera. Cieszy nas, że wielu koordynatorów zdecydowało się na przygotowanie warsztatów kulinarnych dla grup biorących udział w projekcie. To niewątpliwie jedna z atrakcyjniejszych dla dzieci metod omawiania treści. Apetyczne przekąski przygotowane przez uczniów stawały się inspiracją dla innych zespołów, a my mogliśmy podziwiać dania na słono i słodko. Dzieciaki świetnie bawiły się tworząc fryzury swoim rówieśnikom, miały okazję spotkać się z osobami pracującymi w zawodzie dentysty i na modelu wykonać próbę usunięcia próchnicy, jak również wcielić się w reporterów i przeprowadzić wywiad. Poznaliśmy również zawody związane z koleją takie jak konduktor czy maszynista. Powoli opuszczamy świat zawodów i wędrujemy ku treściom związanym z rynkiem edukacyjnym i uczeniem się przez całe życie. Zapraszamy w lutym.
 

Z przyszłością na TY – poznajemy zawody. Grudzień.

Grudzień minął nam niezwykle sympatycznie na poznawaniu zawodów z dalszej i bliższej okolicy. Świąteczny klimat udzielił się szczególnie podczas poznawania zawodu projektanta odzieży. Powstały projekty świątecznych sweterków, czapek i rękawiczek. Nie obyło się również bez kreacji sylwestrowych i karnawałowych. Czym byłby przedświąteczny czas bez rodzinnej współpracy? Dzieciaki szczególnie więc zainteresowały się tym, co robią rodzice i jak im pomóc. Poznaliśmy zawody naszych rodziców wykonywanych zarobkowo, jak również wszystkie mniejsze i większe czynności, w których możemy pomóc w domu. Kolejnym zawodem, z jakim mieliśmy okazję się zapoznać był zawód lekarza weterynarii. Powstały piękne prace z masy solnej przedstawiające zwierzaki, a niektórzy na swoje zajęcia zaprosili gościa, lekarza weterynarii, który pokazał aparat do USG, jak również sposób wykonywania zastrzyków. Jedni odwiedzili pszczelarza, inni gospodarstwo rolne, a jeszcze inni poznali niezwykle trudny zawód górnika. W przedświątecznym czasie nie zapomnieliśmy również o wytężonej w tym czasie pracy sprzedawcy a nasze sale lekcyjne zamieniły się w prawdziwe sklepy.

Miasto zawodów – Listopad.

W naszym projekcie listopad poświęciliśmy na pracę z interaktywnym narzędziem doradztwa zawodowego Mapą Karier. Nasi uczestnicy łamali stereotypy zawodowe, projektowali grafiki przedstawiciela wybranej profesji a nawet własne miasta. Starsi uczniowie pokusili się o wykonanie plakatów pt. „Dzień z życia”, a także przepięknych makiet dotyczących zawodu dentysty, pielęgniarza czy hodowcy koni. Wśród młodszych uczniów największym zainteresowaniem cieszyło się twórcze kolorowanie przedstawicieli zawodów, a także wykonanie atrybutów zawodowych.

Dzień dobry – poznanie siebie. Październik.

W październiku nasze działania skupione były na budowaniu relacji w grupie, lepszym poznaniu siebie i odkrywaniu własnego potencjału. Grupy biorące udział w projekcie tworzyły mapy zainteresowań, zawodowe memory, śpiewały piosenki o tematyce zawodoznawczej. Największym zainteresowaniem cieszyło się zadanie „Słoik – coś pozytywnego o mnie” jak również zawodowe kalambury, wpływające na integrację grupy.

W ramach kursu „Doradztwo zawodowe w świetlicy szkolnej” proponujemy szkołom podstawowym z terenu Łodzi i województwa łódzkiego, udział w projekcie „Ja w świecie zawodów”, przygotowanym we współpracy WODN ze Szkołą Podstawową nr 120 w Łodzi. Projekt adresowany jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli świetlic szkolnych, którzy realizują zadania wynikające z WSDZ.

Celem jest przygotowywanie uczniów od najmłodszych lat do refleksyjnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru dalszej ścieżki kształcenia i pracy. Do realizacji zajęć uczestnicy otrzymają pakiet materiałów.

Projekt jest zgodny z podstawą programową. Zadania mogą być realizowane w nauczaniu zdalnym.

Numer projektu 416 – „Ja w świecie zawodów”

Trwa realizacja międzyszkolnego projektu „Ja w świecie zawodów”. Szkoły biorące udział w projekcie, do tej pory skupiły się na budowaniu poczucia własnej wartości wśród uczniów, realizując tematykę związaną z pracowitością, wytrwałością, celem i dążeniem do jego realizacji. Uczniowie opisywali czym jest praca i omawiali jej znaczenie w życiu człowieka. Wypowiadali się na temat swoich zainteresowań wymieniając swoje mocne strony i ucząc się przekuwać wady w zalety. Zrealizowano również tematykę dotyczącą zawodów: inżynier ogrodnictwa, dentysta i fryzjer.

Szkoły biorące udział w projekcie „Ja w świecie zawodów” wielkimi krokami zbliżają się do jego ukończenia. Niezmiernie cieszy nas fakt, że realizując tematykę związaną z zawodami, realizatorzy projektu wykraczają poza przyjęte scenariusze i poszerzają zakres przekazywanych treści, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów. Tak też, w minionym miesiącu, uczniowie poznawali zawody wykonywane przez osoby z ich bliższego i dalszego otoczenia, opisując specyfikę pracy w wybranych zawodach. Oprócz projektanta odzieży, weterynarza i nawiązania do animacji Party Cloudy, uczniowie poznali też zawód trenera, bibliotekarza i leśnika. 

Do wesołej zabawy związanej z tematyką zawodów, uczniowie SP120 w Łodzi zaprosili przedszkolaków z PM218. Rywalizacja polegała na zabawie, w której to dzieci wzajemnie zadawały sobie zagadki tematyczne, czytały „Historię Kazika” – chorego chomika i zadawały pytania do tekstu. Obie grupy fantastycznie poradziły sobie nie tylko z czytaniem, ale i formułowaniem pytań. Bez problemu uczestnicy odczytali zakodowane obrazkowo hasło, połączyli zawody z ich atrybutami i wymieniali te związane z zawodem lekarza.

Na zakończenie obie grupy wzięły udział w konkursie „Poznaję zawody – zwierzęta u weterynarza”. Zwycięzców ze Szkoły Podstawowej 120 wybiorą przedszkolaki, a wśród przedszkolaków zwycięzców wybiorą uczniowie SP120. 

Przedstawiamy wybrane prace naszych uczniów i z niecierpliwością czekamy na werdykt naszych młodszych kolegów.

Skip to content