Oferta szkoleń w projekcie „Łódzkie wspiera edukację cudzoziemców”

 

Szkolenie nr 400

Nauczanie i wychowanie w klasie wielokulturowej

Termin: 23 maja 2022r

Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, ul. Wólczańska 202

Liczba godzin – 8

      Prowadzenie: dr hab. prof. UŁ Beata Grochala – Woźniak

Treści:

 1. Poznajmy się – krótka zabawa integracyjna dla uczestników
 2. Co to jest wielokulturowość i w czym się przejawia?
 3. Uczeń w klasie wielokulturowej – samotna wyspa, kozioł ofiarny, dusza towarzystwa
 4. Prawo oświatowe a wielokulturowość. Rola asystenta kulturowego.
 5. Kompetencje wielokulturowe nauczycieli.
 6. Klasa wielokulturowa – wartości i zagrożenia.
 7. Współczesna literatura dla dzieci i młodzieży jako pomoc w zrozumieniu migracji.
 8. Stereotypy mieszkają w języku, czyli czego nie mówić, unikać i co stosować w zamian.
 9. Jak przeprowadzić warsztaty wielokulturowe w klasie – kilka praktycznych pomysłów.

 

Szkolenie nr 401

Nauczanie języka polskiego jako obcego – zaawansowane metody pracy dydaktycznej

Termin: 30 maja 2022r

Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, ul. Wólczańska 202

Liczba godzin – 8

Prowadzenie: dr hab. prof. UŁ Beata Grochala – Woźniak

Treści:

 1. Edukacja i wychowanie uczniów obcojęzycznych.
 2. Język polski jako obcy, drugi, odziedziczony – różnice wpływające na sposoby podejścia do ucznia – wymiary relacji międzykulturowych.
 3. Język polski edukacyjny – wykorzystanie lekcji wielu przedmiotów w nauczaniu języka polskiego.
 4. Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego.
 5. Zaawansowane metody nauczania gramatyki.
 6. Zaawansowane metody nauczania słownictwa.
 7. Zawansowane metody nauczania sprawności językowych.

 

Szkolenie nr 402

„Uczeń migrujący w szkole”

Termin: 31 maja 2022 r.

Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, ul. Wólczańska 202

Liczba godzin: 8

Prowadzenie: Małgorzata Zasuńska – Kierownik Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego i Współpracy Międzynarodowej (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń)

Treści:

 1. Rozpoczęcie spotkania – dyskusja nt. oczekiwań nauczycieli, ich doświadczeń
  w pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami z doświadczeniem migracji.
 2. Przepisy prawa oświatowego dotyczące uczniów cudzoziemskich i reemigrantów i zasady organizacji nauki osób niebędących obywatelami.
 3. Zadania szkoły przyjmującej dzieci cudzoziemskie.
 4. Diagnoza potrzeb ucznia bez biegłej znajomości języka polskiego.
 5. Wyzwania i szanse.

 

Rekrutację na szkolenia prowadzi Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Łodzi. Prosimy
o wypełnienie formularza na stronie internetowej www.wodn.lodz.pl w zakładce kursy – zgłoszenie udziału, wpisując tytuł szkolenia oraz dane osobowe do dnia 13 maja 2022 r. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione mailowo o godzinie i  nr sali, w której odbędzie się dane szkolenie.

Koordynatorkami szkoleń są:

Anna Maciejewska – ana_mac@wp.pl

Renata Jagodzińska – rjagodzinska@ewodn.pl

Skip to content